O mně

V současné době již pátým rokem chovám akrobatická plemena holubů. Jako první jsem si pořídil Birminghamské rollery. Jsou to holoubci velikosti našeho kotrláka, ale jsou nepřekonatelní v letových schopnostech. Správný roller dokáže během krátké doby vyletět do výšky a tam začne sem svým uměním válením, kotrmelcováním dozadu, okolo osy křídel. Trénuji najednou kolem pěti holubů. Kluby BR jsou po celém světě. Ve střední a západní Evropě se trénuje až 12 holubů naráz.

Angloamerické hodnocení vyžaduje soutěžit s 15-20ti členným křídlem. Při soutěžích se hodnotí po dobu letu, který trvá 20 minut od vypuštění, úroveň a četnost kotrmelců jednotlivých holubů a ty se hodnotí určitým počtem bodů .

Další plemeno holubů, které mne chytilo jsou tleskači Azerbajdžanští, Bakinští a Takla. První dvě jmenovaná plemena jsou velmi příbuzná a jejich předkové pochází z Iránu a Turecka. Holubi se v současné době chovají na Kavkaze, kde se od sebe odlišují v barvě peří a různých pernatých ozdobách jako je chocholík, opeřené nohy a různé barevné kresby. Tleskače Takla pochází z Turecka, hlavně z jihu. Originálním znakem těchto tleskačů jsou za letu vystrčené nohy, jako podvozek u letadel. Některé chovy se vyznačují tleskáním, jiné kotrmelcováním. 

Může stoupat i spirálově, ale průměr pomyslné spirály by neměl být větší jak 50cm a po kolmém stoupání následuje rychlý přemet okolo osy křídel nazad. Opět by měl následovat bezkružný let. Takoví holubi mají pro chovatele nesmírnou cenu a pohled na jejich let je jistě odměnou za celoroční péči.

Ještě pár slov o mně

V loňském roce jsem dovezl od přítele Hrabala ze Slovenska 2 páry Nikolajevských rejdičů. Holubi byli vyšlechtěni na Ukrajině koncem 19. století. Holubi se vyznačují bezkružným letem, který je rozdělen na 4 styly – skřivánkovitý, motýlovitý, terčový a kosákový. Jednoduše řečeno : holub stojí ve vzduchu na jednom místě a třepotá křídly ve stylu uvedených příkladů, má naplno roztažený ocas a křídly mává tak, že ve vzduchu vypadá jako koule. Létají ve střední výšce až do nedohledné výšky. V našich zeměpisných šířkách nechtějí holubi občas vůbec létat, protože ke správnému stylu letu potřebují protivítr o síle asi tak 10m/s, který jim usnadňuje let a stoupání do obrovských výšek. Já mám s chovem těchto holubů problém, neboť jsou dost často napadáni dravci. Pokusím se v letošním roce oživit chov importem z Ukrajiny a dál uvidíme.

Těchto pár řádků vzniklo především z důvodu pochopení hlavního „gró“ mého koníčku. Popisu jedntolivých plemen a jejich významných letových charakteristik. Článek je určen pro všechny holubí nadšence.